Member ၀င္ရန္.............

Wednesday, September 19, 2012

ေပါပါဘိ အဘိဓာန္

တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏ္ုပ္ထံသုိ႔ မိတ္ေဆြတစ္ဦး ေရာက္ရွိလာၿပီး အြန္လုိင္းေပၚတြင္ မေတြ႕၍ လူကုိယ္တုိင္ လုိက္လာရေၾကာင္း ေျပာေလ၏။ ကၽြႏု္ပ္လည္း အင္တာနက္ မသံုးရ၊ ဘေလာ့၀င္မရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ မရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားေလၿပီး လာရင္းကိစၥကုိ ေမးျမန္းေလ၏။

ကြန္ပ်ဴတာသံုး အဘိဓာန္ ရွိက လုိခ်င္၍ လုိက္လာရေၾကာင္း၊ အခမဲ့ဆုိက ပုိေကာင္းေၾကာင္း ေမးျမန္းေလသည္။ ကၽြႏု္ပ္လည္း ရွိသမွ ေပါေပါ့ဟု ေျဖၾကားေလၿပီး Cyber သုိ႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ကာ အင္တာနက္တြင္ ရွာလ်က္ အလြယ္တကူ ေဒါင္းေပးေလ၏။ ယခုတြင္ ပညာရွင္မ်ားစြာေၾကာင့္ အဘိဓာန္မ်ားစြာ ေပၚထြက္ေနၿပီး အလြန္ေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းေၾကာင္း အားရ၀မ္းသာ ေျပာၿပီး တစ္ခုခ်င္းစီကုိ ရွင္းျပလုိက္၏။

Wxpydict ဆုိလွ်င္ ျမန္မာ-အဂၤလိပ္၊ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ရရွိေၾကာင္း၊ အလားတူပင္ ေရႊ႐ုိးအဘိဓာန္သည္လည္း သံုးစဲြရလြယ္ကူေၾကာင္း၊ ဒါ့အျပင္ ထြက္တာ ရက္ပုိင္းသာ ရွိေသးသည့္ Whizzo ႏွင့္ Tara dictionary တုိ႔သည္လည္း အသံုး၀င္ေၾကာင္း ရွင္းျပေလ၏။

ကၽြႏု္ပ္၏ မိတ္ေဆြလည္း တစ္ထုိင္တည္းျဖင့္ အခမဲ့အဘိဓာန္မ်ားကို ရရွိသြားရာ ၀မ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားၿပီး ျပန္သြားေလေတာ့သည္။

Reactions:

0 comments:

Post a Comment