Member ၀င္ရန္.............

Wednesday, September 26, 2012

Gtalk မွာ party chat (Group chat) လုပ္နည္း


သယ္ရင္းေလး မုစိ က ေမးထားလို႕ တင္ေပးလိုက္တာပါ ။ Gtalk မွာ party chat (Group chat) ၿပဳလုပ္ခ်င္သူေတြတြက္လဲေဖာ္ၿပေပးလုိက္ပါတယ္။
အရင္ဆုံးအေနနဲ႔ ဒီ http://partychapp.appspot.com ကုိ၀င္ၿပီး sign in ကုိႏွိပ္ပါ။
သင္႔ရဲ႕ Gmail ကုိ၀င္ခုိင္းလိမ္႔မယ္၀င္ေပးလုိက္ပါ။ကုိကပါတီခ်က္လုပ္ခ်င္တဲ႔ Gmail
နဲ႔၀င္ေပါ႔။ALLOW OR NO THANKS လုိ႔ေမး၇င္ ALLOW ကုိေရြးေပးလုိက္ရင္ရၿပီ။
အဒီမွာဆက္ၿပီး Step by Step creat လုပ္သြားရပါမယ္။
creat a new room ကုိႏွိပ္ပီး လုိအပ္တာေၿဖေပးလုိက္ေပါ႔။
ၿပီးသြားရင္ေတာ႔
yourname@partychapp.appspot.com ဆုိတဲ႔ပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ party chat အေကာင္႔တစ္ခုရ
ပါၿပီ။အဒီပါတီခ်က္အေကာင္႔ကုိ Gtalk မွာ သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ + Add  သလုိမ်ဳိးပဲ + Add
ႏုိင္ပါတယ္။တစ္ခုေၿပာခ်င္တာက အရင္တုန္းကက်ေနာ္ ဒီလုိပဲ ပါတီခ်က္တစ္ခုလုပ္ဖူးတယ္။
အဒီပါတီခ်က္က တစ္လအတြင္႔မွာလူေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ေလာက္၀င္လာတယ္။အဒီမွာရႈပ္ေထြး
ကုန္ပီးတစ္ခ်ဳိ႔ေတြက ဆဲေရးတုိင္းထြာလာႀကတယ္။အဒါနဲပပဲ ဆဲတဲ႔လူေတြကုိလုိက္ KICK ေရာ။
KICK တယ္ဆုိတာ မရွိေစခ်င္တဲ႔သူေတြကုိ admin ဆုိရင္ ထုတ္ပယ္ပုိင္ခြင္႔ရွိတယ္။ႀကာေတာ႔လုိက္
မကစ္ႏုိင္ေတာပဖူး။လက္ေညာင္းလုိ႔အဒါနဲ႔ပဲအေကာင္႔ဖ်က္ပစ္မယ္စိတ္ကူးတုန္း ၃ လေလာက္ေနေတာ႔
မွပုိက္ဆံေတာင္းတာနဲ႔မေပးေတာ႔ တစ္ခါထဲအေကာင္႔ပ်က္သြားတယ္။
အခုက်ေနာ္ေပးတဲ႔ party chat က မႀကဳိက္တဲ႔လူေတြကုိ KICK လုိ႔မရဖူး။commend လုိင္းေတြ
ေပးထားတယ္ kick ဖုိ႔ commend လည္းေပးထားတယ္။ဒါေပမယ္႔ kick လည္းခဏပဲရမယ္။
ၿပန္၀င္မွာပဲ။
commend ေတြသိခ်င္ရင္ chat box ထဲမွာ /help လုိ႔ရုိက္ထည္႔လုိက္။

 • /leave Leave this chat room. You can rejoin by sending another message to the room. If the room is invite-only, you may need to be re-invited.
 • /list See who is in the chat room.
 • /alias newalias Change what name you show up as in the room.
 • /inviteonly Toggle whether this room is invite only.
 • /invite someemail Invite someone to the room.
 • /me someaction Tell the room what you're up to. If you type /me is rolling his eyes, everyone sees [youralias] is rolling his eyes.

Gmail, Gtalkမ်ားကဲ့သို႔ Chat ႏိုင္ေသာPandion IM


ယေန႕ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာေခတ္ႀကီးထဲတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္းရွိ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ စသည္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အမွန္ပင္လုိအပ္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ The Cyber Wings Team မွ Chat System တစ္ခုအား Beta Stage အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္လုိက္ပါသည္။
ယခု Chat System တြင္ ပါ၀င္ေသာ Feature မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါသည္။
 • တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လြယ္လင့္တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္း။
 • Gmail, Gtalk, AOL, MSN, Yahoo မ်ားမွ user မ်ားအား တုိက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဆက္သြယ္ႏုိင္ျခင္း။
 • Register ျပဳလုပ္ထားေသာ User မ်ားအခ်င္းခ်င္း File Transfer လြယ္ကူစြာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း။
 • Register ျပဳလုပ္ထားေသာ User မ်ားအခ်င္းခ်င္း အဖြဲ႕လုိက္ Group Chat ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း။
 • ၄င္း Group Chat အတြက္ Chat Room မ်ားအား ကိုယ္တုိင္ ဖန္တီးႏုိင္ျခင္း။
 • Chat Room မ်ားထဲအတြင္း တစ္ဦးခ်င္းစီအား ရာထူးမ်ားခြဲ၍ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ျခင္း။
 • Chat Room မ်ားအား Password ခံကာ Private Meeting/Private Chat အေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း။
စသည္တုိ႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ႕ေၾကာင့္ ယခုပဲစမ္းသံုးၾကည့္လုိက္ရေအာင္…Sign up ျပဳလုပ္ပီးသည္ႏွင့္ Chatting ျဖင့္ အဆက္အသြယ္လုပ္ႏုိင္ရန္ စတင္ ၀င္ေရာက္ အသံုးျပဳႏုိင္ပီ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္း ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
လုိအပ္ေသာ software မ်ား
Pandion IM << Click ၿပီး Download ရယူႏုိင္ပါသည္။

Messenger Software အား Install ထည့္သြင္းျပဳလုပ္ပံု

 
ပံု (၁)
၁။ Download လုပ္ယူထားေသာ File အား Double Click ႏွိပ္ပါ။
၂။ ထုိကဲ့သို႕ Security Warning ေပၚလာပါက “Run” ကို Click ေပးပါ။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေပၚမည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ပံု (၁) တြင္ျပထားေသာ Security Warning မေပၚပါက အဆင့္ ၂ ကိုေက်ာ္သြားႏုိင္ပါသည္။
ပံု (၂)
 ပံု (၂) အတုိင္း Install စ တင္ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ မိနစ္ အနည္းငယ္မွ် ေစာင့္ ေပးပါ။

Server အား ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ Configuration ျပဳလုပ္ပံု

ပံု (၃)
Install ၿပီးစီးသြားပါက ပံု (၃) ကဲ့သို႕ PANDION Messenger ေလး က်လာပါလိမ့္မည္။
၃။ Connection Settings ကိုႏွိပ္ပါ။
၄။ Server Connection ၏ Address အကြက္တြင္ chat.cyberwings.asia ဟု ရိုက္ထည့္ေပးပါ။
၅။ OK ကိုႏွိပ္ပါ။

စတင္ ၀င္ေရာက္ပံု

ပံု (၄)
၆။ မိတ္ေဆြ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ username အား Address အကြက္တြင္ ထုိသို႕ username@chat.cyberwings.asia ဟု ျပည့္စံုစြာ ရိုက္ထည့္ေပးပါ။
၇။ Password ေနရာတြင္ မိတ္ေဆြ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ password အားရုိက္ထည့္ေပးပါ။
၈။ “Sign In” ကိုႏွိပ္ပါ။

သူငယ္ခ်င္းအား invite လုပ္ယူျခင္း

ပံု (၅)
၉။ ပံု (၅) တြင္ျပထားသကဲ့သို႕ Actions -> Add a contact ကိုႏွိပ္ပါ။
၁၀။ ေပၚလာေသာ အကြက္တြင္ သူငယ္ခ်င္း၏ address ကိုရိုက္ထည့္ေပးၿပီး Enter ကို ႏွိပ္ေပးပါ။
မွတ္ခ်က္။ ။ gmail အသံုးျပဳသူမ်ားအား ထည့္သြင္းလုိပါက @chat.cyberwings.asa အစား @gmail.com ဟု လည္းေကာင္း၊ yahoo အသံုးျပဳသူမ်ားအား @yahoo.com ဟုလည္းေကာင္း အသီးသီး ေျပာင္းလဲကာ ထည့္ႏုိင္ပါသည္။
ပံု (၆)
၁၁။ Invite လုပ္ပီးပါက ထုိသို႕ Finish ကိုႏွိပ္ေပးပါ။
ပံု (၇)
တစ္ဘက္လူမွ Invite အား လက္ခံလုိက္ပါက ထုိသို႕ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။
ပံု (၈)
 မိမိ သူငယ္ခ်င္း အမည္အား Double Click ႏွိပ္ကာ Chatting ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အဖြဲ႕လုိက္ စကားေျပာျခင္း (Group Chat) သို႕ ၀င္ေရာက္ျခင္း

ပံု (၉)
၁၂။ ပံု (၉) တြင္ျပထားသကဲ့သို႕ Actions -> Join a Conference Room ကိုႏွိပ္ပါ။
 ၁၃။ စကၠန္႕အနည္းငယ္ ေစာင့္လုိက္ပါက ၀င္ေရာက္ေျပာဆုိႏုိင္ေသာ အခန္းမ်ား ျမင္ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။ မိမိ၀င္ေရာက္လုိေသာ အခန္းအား Click လုိက္ပါ။
ပံု (၁၀)
အခန္းအတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ထားေသာလူမ်ားအခ်င္းခ်င္း Chatting ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Saturday, September 22, 2012

WiFi Hacker (bgn) Android Apps

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္အသံုးျပဳေနတဲ့ appsလးပါ။
ညီလးkmt  ကေတာင္းတာနဲ႕အဆင္သင့္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္

ဒီေနရာေလးက  ေဒါင္းလိုက္ပါ............WiFi Hacker 2.0 screenshot 0

Love Calculator Android Apps

ညီငယ္တစ္ေယာက္ကအကူအညီေတာင္းထားလို႕

တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ

ဒီေနရာေလးက ေဒါင္းလိုက္ပါ....

Friday, September 21, 2012

Email အတုေလးလုပ္ျပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ စၾကေနာက္ၾကရေအာင္..


Email အတုေလး လုပ္ျပီး သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ား ကိုေခါင္းစားေအာင္လုပ္၊     ျပီးေတာ့အခ်င္းခ်င္းရန္ တိုက္ေပးလုိ႔ရတယ္ေနာ္......ဒီLinkေလးကေန၀င္ပါ
ၤ္From Name မွာကုိၾကဳိက္တဲ့နာမည္ထည့္ေပါ့ ဥပမာ သရဲၾကီးကုိထည့္ပါ... From Email မွာလည္းၾကိဳက္တဲ့ Email အတုထည့္ပါ ဥပမာ thayegyi@gmail.com ကိုထည့္ပါ..To ေနရာေတာ့ ကုိစခ်င္ေနာက္ခ်င္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ရဲ႕ Email အစစ္ကုိထည့္ေပးပါ...Subject ေနရာမွာေတာ့ ပုိ႕မယ္စာရဲ႕ေခါင္းစဥ္ ကိုထည့္ေပးပါ...က်န္တာေတြကေတာ့ျဖည့္စရာ မလုိပါဘူး သတိေပးခ်င္တာကေတာ့ Reply To ေနရာမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ Email Address အစစ္အမွန္ကုိ မထည့္မိဖုိ႔ပါပဲ..ထည့္လုိက္ရင္ကုိ႕ရဲ႕ Email address ကိုသိနုိင္လုိ႔ပါ..Text မွာေတာ့ေျပာခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြ ရုိက္ထည့္လုိက္ပါ...ျပီးရင္စာလိမ္ေလးျဖည့္ျပီး Send ကုိကလစ္လုိက္ရင္ ကုိသူငယ္ခ်င္းရဲ႕ Email ထဲကုိ ဒီစာေလးေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္....ဒါေလးနဲ႕ ပစ္စာတုိင္စာေလးေတြ ကိုလဲပုိ႔လုိ႔ရတာေပါ့ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ကို ရန္တိုက္ေပးလို႔လည္းရပါတယ္ သူတို႔နာမည္ေလးေတြကို From Name တပ္ျပီး တစ္ခုစီပို႔ေပးလိုက္ေပါ့။ စာေတြကေတာ့ကိုယ္ေရးခ်င္တဲ့ ရန္တိုက္တဲ့စာေတြေရးေပးလိုက္ေပါ့ေနာ္ ဥပမာ မိုက္ရင္ခ်မယ္ ဘာညာေပါ့ ဟိဟိ တကယ္စိတ္ဆိုးကုန္ၾကရင္ေတာ့ အေနာ္မပါဘူးေနာ္ 
အေနာ္က ေပ်ာ္ေစ ပ်က္ေစ ဆိုျပီးတင္ေပးလိုက္တာပါ 

အားလံုးေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ.........ဟိဟိ   

Myanmar News For Android (MMUC)Myanmar News တဲ႕
Android Application ပါ။
ကၽြန္ေတာ္ ေတာ႕ျမန္မာသတင္းေတြကုိ ဒါေလးကေနဖတ္ရတာအဆင္ေျပလို႕.
doc လုပ္ျပီးတင္ေပးလုိုက္ပါတယ္။
ကုိစုိင္းမြန္လုပ္ထားတာပါ။
ကၽြန္ေတာ္သံုးၾကည္႕တာေတာ႕ news feed ေတြကို ဒါနဲ႕ဖတ္ရင္.. ICSမွာျပသနာတက္ေနတဲဲ႔ျမန္မာစာမမွန္တာအဆင္ေျပသြားတယ္။
ျပီးေတာ႕ share လုပ္လို႕ရေတာ႕ ..facebookေပၚတန္းတင္ဖုိ႕လည္းအဆင္ေျပပါတယ္။
အင္တာနက္ဖြင္႕ထားတာနဲ႕..ေနာက္ဆုံးသတင္းေတြကုိ update လုပ္ေပးသြားပါလိမ္႕မယ္။
ဒီဟာ က screen shot ေလးေတြပါ။

U8825D FIRMWARE DOWNLOADHUAWEI U8825D Model ရဲ ့Official Stock Firmware ပါ . ေအာက္မွာေပးထားတဲ့လင့္ကေန ေဒါင္းလို ့ရပါတယ္ .

Google Play ထဲသို႕ ျမန္မာျပည္မွ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ျခင္း


Google Play ထဲဝင္ဖို႕ Market Unlocker Pro နဲ႕ Droid VPN လိုအပ္ပါတယ္။
(Both Market Unlocker Pro and Droid VPN require root access.)

Droid VPN သုံးပုံသုံးနည္းကို Ko Zeyar Wynn Tun ဒီမွာေျပာျပထားပါတယ္။
http://goo.gl/kk2i3

Market Unlocker Pro ကိုဒီမွာ download ပါ။
http://goo.gl/YPxXV

ျပီးလွ်င္

1. Flight mode (Airplane mode) ကိုဖြင့္ပါ။
2. Market Unlocker Pro ကိုဖြင့္ပါ၊ ျပီးလွ်င္ Enable Unlocker and auto unlock (Default အေနနဲ႕ Verizon ကိုေရြးပါတယ္)
3. System Setting => Applications => Google Play Store => “Clear data” လုပ္ပါ။
4. Phone ကို Restart လုပ္ပါ။
5. Flight mode (Airplane mode) ကို ပိတ္ပါ။
6. 2G/3G/Wifi ဖြင့္ပါ။
7. Gmail ထဲဝင္ျပီး refresh လုပ္ပါ။
8. Google Play Store ကိုဖြင့္ျပီး စိတ္ၾကိဳက္ ျမင္ျမင္သမွ် ဆြဲႏိုင္ပါျပီ။


Google Play က Android app ေတြကုိကြန္ပ်ဴတာထဲဘယ္လုိ download လုပ္မလဲ

ဒီနည္းလမ္းကုိအသုံးျပဳဖုိ႕အတြက္ ကြန္ပ်တာထဲမွာ ေဆာ့၀ဲႏွစ္မ်ိဳးလုိပါမယ္။ Real Apk Leecher ဆုိတဲ့ေဆာ့၀ဲေလးနဲ႕ Proxy ေက်ာ္တဲ့ Ultrasurf ဆုိတဲ့ ေဆာ့၀ဲႏွစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဖုန္းထဲမွာ မိမိရဲ႕ Gmail User name နဲ႕ password ကုိ Sync လုပ္ထားဖုိ႕လုိပါလိမ့္မယ္။ လုိအပ္တဲ့ေဆာ့၀ဲေတြကုိေအာက္က link ကေနရယူလုိက္ပါ။
Device ID for Android အားရယူရန္ (via 1mobile)
Real Apk Leecher for PC အားရယူရန္
Device ID ေဆာ့၀ဲေလးကုိ ဖုန္းထဲမွာသြင္းျပီးဖြင့္လုိက္ပါ။ ကုိယ့္ဖုန္းရဲ႕Device ID ကုိ အဲဒီေဆာ့၀ဲထဲမွာေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ id ကုိခဏမွတ္ထားပါ။


ျပီးရင္ UltraSulf ေဆာ့၀ဲနဲ႕ အင္တာနက္လုိင္းကုိ proxy အရင္ေက်ာ္ထားပါ။ ျပီးရင္ real apk leecher ေဆာ့၀ဲကုိဖြင့္လုိက္ပါ။ email ရယ္ password ထည့္ဖုိ႕ေနရာရယ္ device id ထည့္ဖို႕ေနရာရယ္ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဖုန္းထဲမွာ sync လုပ္ထားတဲ့ gmail address နဲ႕ password ရယ္ ၊ ခုနက မွတ္ထားတဲ့ device id ကိုထည့္ေပးပါ။


ကဲ.. အခုဆုိရင္ Google Play က app တစ္ခုခုရဲ႕နာမည္ကုိ Real Apk Leecher ေဆာ့၀ဲထဲမွာထည့္ရုိက္ျပီး ရွာၾကည့္နုိင္ download လုပ္နုိင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

usb-hacker

USB(flash drive) ကို ကွန်ပျူတာ​မှာ ထိုး​လိုက်​ရုံ​နဲ့ သူ့​ရဲ့ လက်​ရှိ​သုံး​နေ​တဲ့ windows user password, Internet History တွေ Video ကြည့်​ထား​တဲ့ မှတ်တမ်း​တွေ၊ အများ​ကြီး​ဗျာ ကွန်ပျူတာ အသုံးပြု​မှု မှတ်တမ်း​တွေ​အားလုံး USB drive ထဲ ပါလာ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ စိတ်ဝင်စား​စရာ ကောင်း​မှာ​ပါ​နော်။ အသေး​စိတ်​ပြော​ပြ​ပါ့​မယ်


အောက်​က ဖိုင်​လေး​ကို ဒေါင်း​လိုက်​ပါ။ Windows XP , Vista နှစ်​ခု​စလုံး​မှာ အလုပ်​လုပ်​ပါ​တယ်။


Mirror 1 Fileden : Download USB thief 5.4

Mirror 1 Zshare : Download USB thief 5.4

rar ဖိုင်​နဲ့​ပါ ။ ဇ​စ်​ဖြည်​လိုက်​ရင် USB thief ဆို​တဲ့ ဖို​ဒါ​ထဲ​မှာ Folder သုံး​ခု​နဲ့ file နှစ်​ခု ရှိ​ပါ​တယ်။ အဲ​ဒီ ​၅ ခု​လုံး​ကို မိမိ​ရဲ့ Flash drive ထဲ ကူး​ထည့်​လိုက်​ပါ။ ဘာ​ဖို​ဒါ​ထဲ​မှ ထပ်​မ​ထည့်​ပါ​နဲ့။ (ဥပမာ - မိမိ​ကွန်ပျူတာ မှာ flash drive တပ်​လိုက်​ရင် Drive J:\ အဖြစ်​ပြ​တယ် ဆို​ပါ​စို့။ Drive J:\ ကို ဖွင့်​လိုက်​တာ​နဲ့ ဖိုင် ​၅ ခု​လုံး မြင်​ရ​ပါ​မယ်။ ကလေး​ပါ နားလည်​အောင် ပြော​လိုက်​တာ​ပါ) ပြီး​ရင် ဖိုင် ​၅ ခု​လုံး​ကို Hidden ပေး​ထား​နိုင်​ပါ​တယ်။ (မ​ပေး​ထား​လည်း​ရ​ပါ​တယ်)

ကူး​ပြီး​ရင် USB drive ကို ဖြုတ် ။ ကွန်ပျူတာ တစ်​လုံး​မှာ သွား​ထိုး​ကြည့်ပါ။ (မိမိ​ကွန်ပျူတာ​မှာ​ပဲ ဖြစ်​ဖြစ်​ပေါ့) အောက်​ပါ​အတိုင်း ပေါ်လာ​ပါ​တယ်။ ( Autorun မ​ပိတ်​ထား​ဘူး ဆို​ရင်​ပေါ့)
ကျ​နော် အခု​ပြ​ထား​တဲ့ ပုံစံ​အတိုင်း Ok ပေးလိုက်​ရုံ​နဲ့ မိမိ​ရဲ့ Windows user password က စ​လို့ ကွန်ပျူတာ​သုံး​နေ​တဲ့ History တော်တော်​များ​များ ပါသွား​ပါ​ပြီ။ ဘာ​တွေ​ပါသွား​လဲ သိ​ချင်​ရင် Dump ဆို​တဲ့ ဖို​ဒါ​ကို ဖွင့်​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ ဒီ​လို USB ထိုး​ခဲ့​သ​မျှ ကွန်ပျူတာ​တွေ​ရဲ့ Computer name နဲ့ ဖို​ဒါ မြင်​ရ​ပါ​မယ်။ (ကွန်ပျူတာ​တစ်​လုံး​ကို ဖို​ဒါ​တစ်​ခု နဲ့ မြင်​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ကျ​နော် ကွန်ပျူတာ သုံး​လုံး​မှာ ထိုး​ခဲ့​တာ​ပါ)
တစ်​ခု​ကို ဖွင့်​ကြည့်​လိုက်​ပါ။ အောက်​ပါ​အတိုင်း မြင်​ရ​ပါ​တယ်။ ( ၁​၉ ခု ပြ​ပေး​နိုင်​ပါ​တယ် )


Networkpasswords ဆို​တာ​ကို နှိပ်​လိုက်​ရင် windows user passwords ကို မြင်​ရ​ပါ​တယ်။ ကျန်​တာ​တွေ​ကတော့ ကိုယ့်​ဘာသာ ဆက်​လေ့​လာ​လိုက်​နော်။ ဖိုင် ​၅ ခု​လုံး​ကို Hidden ပေး​ထား လိုက်​ရင်။ ဒါ​တွေ ရှိ​နေ​တာ ဘယ်​သူ​မှ မ​သိ​တော့​ပါ​ဘူး။ တော်တော်​များ​များ​က Hidden files တွေ​ကို Show မ ​ပေး​ထား​ကြ​ဘူး​လေ။ အဲ​လောက်​ဆို ကလိ ချင်​တဲ့ လူ​တွေ သိ​လောက်​ပါ​ပြီ​နော်။ ဘယ်​သူ​မှ စိတ်​အနှောင့် အယှက်​ဖြစ်​အောင် အနော့်​ပို့​စ်​က ဒုက္ခ မ​ဖြစ်​စေ​ဘူး​လို့ ယုံကြည်​ပါ​တယ်​ဗျာ။ Hacking ဝါသနာ​ပါ​တဲ့ Beginner တွေ အတွက်​ပါ။

Google Chrome မွာ Zawgyi Font ထည့္သြင္းနည္း

ဒီနည္းလမ္းေလးကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းခ်စ္ႏြယ္ခိုင္ေမးထားလို ့တျခားအခက္ခဲရွိေနတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း သိနားလည္သြားေအာင္ ပိုစ့္အေနနဲ ့ေရးသားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္. Chrome မွာ Zawgyi Font ထည့္သြင္းအသံုးျပဳတဲ့နည္းေလးပါ။ ေအာက္ကအတိုင္းတစ္ဆင့္ခ်င္းေျဖးေျဖးရွာျပီးျပဳျပင္လိုက္ပါ။

step | 1 |   မိမိကြန္ပ်ဴတာအတြင္း C:\Documents and Settings\PC\Local Settings\Application Data\ Google\Chrome\User Data\Default\User StyleSheets ကိုေရာက္ေအာင္ ေအာက္က ပံု ေလးေတြ အ တိုင္း သြားပါ။step | 2 | User StyleSheets ကိုေရာက္ရင္ Custom ဆိုတဲ့ CSS file ကို Notepad နဲ ့ ဖြင့္လိုက္ပါ။  ေအာက္ က ကုဒ္ေလးေတြ ကိုထည္းျပီး save နဲ ့ပိတ္လိုက္ပါ။

* , html, body, div,p {font-family:Zawgyi-One !important;}

step | 3 | Google Chromeကိုဖြင့္ပါ. Setting\Options ကိုသြားျပီး search box မွာ Font လို ့ရိုက္ထည့္ပါ .Customize fonts ကိုဖြင့္ၿပီး ရွိေနတဲ့ Font အားလံုးကို Zawgyi One ေျပာင္းေပးလိုက္ပါ .ျပီးရင္ ေအာက္ဆံုးက Encoding ကို Unicode (UFT-8) ေျပာင္းေပးလိုက္ပါ ၊
step | 4 | ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနနဲ ့ Under the Hood \Web Content \ Languages and spell-checker settings ကိုဖြင့္ျပီး ေအာက္နားေလးမွာရွိတဲ့  Enable spellchecking ေရွ ့မွအမွန္ျခစ္ကိုျဖဳတ္ေပး လိုက္ျပီးရင္ေတာ့ မိမိတို ့ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း မွာ Chrome Browser မွာ ျမန္မာလိုဖတ္လို ့ရသြားတာကိုေပ်ာ္ ရႊင္စြာေတြ ့ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Deep freeze ကို hack ရေအာင္

ဒီpostေလးက Internetcafe ေတြအတြက္သတိထားႏုိင္ေအာင္ တင္ေပးလိုက္တာပါ။DFအုပ္ျပီးလံုျခံဳျပီဆိုျပီးပစ္မထားဖို႕နဲ႔

User ေတြကိုမ်က္ေျခမပ်က္ဖို႕အျမဲသတိထားဖို႕သတိေပးပါရေစ

(1)တစ်​နည်း​ကတော့ ဆော့​ဝဲ​ကို​သုံး​တာ​ပါ။
အောက်​က​လင့်​ကို​က​လစ်​ပြီး​ဆော့​ဝဲ​လေး​ကို​ဒေါင်း​ပြီ​သုံး​လိုက်​ပါ။
http://www.gamerzplanet.net/forums/soldier-front-philippines/329841...
ကျွန်တော့​စက်​မှာ​စမ်း​တာ​အဆင်​ပြေ​ပါ​တယ်။
(၂)နောက်​တစ်​နည်း​ကတော့​အောက် ပါ​အတိုင်း​ဖြစ်​ပါ​တယ်။
1. ကွန်ပျူတာ​ကို restart လုပ် CMOS ထဲ​ကို​ဝင် ခု​နှစ်​ကို ပြီး​ခဲ့​တဲ့ 10 နှစ်​လောက်​ထိ ပြောင်း​ပေါ့ (ဥပမာ - 2000)

2. ပြီး​ရင် Windows မ​တက်​ခင် F8 နှိပ် Safe Mode နဲ့​ဝင်​ပါ။

3. Windows တက်​လာ​ရင် Ctrl+Alt+Del နှိပ်​ပီး DFServ.exe , FrzState2k.exe ဆို​တဲ့
Process နှစ်​ခု​ကို End Process လုပ်​လိုက်။

4. နောက်​ပြီး registry editor မှာ အထက်က နာမည် နှစ်​ခု​နဲ့ ပါ​တာ​အကုန်​ကို ဖျက်​ပစ်။

5. C:\Program Files\Faronics\Deep Freeze အောက်​က ဖိုင်​အကုန်​လုံး​ကို ဖျက်​ပစ်။

6. Run> msconfig ရိုက် service အောက်​က DFServ service ကို အမှန်​ချစ်​ဖြုတ်​ပေး။

7. Restart ချ​ပါ။ CMOS မှာ ခု​နှစ်​ကို​ပြန်​ပြင်​လိုက်​ပါ။ ဒါ​ဆို DeepFreeze ပြုတ်​သွား​ပီ။

ျမန္မာစာလက္ကြက္

ျမန္မာစာလက္ကြက္အခက္အခဲျဖစ္ေနသူေတြအတြက္ ZAWGYI နဲ႕websiteမွာတင္သံုးဖိဳ႕
လက္ကြက္ ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္................................

                                                                                            အဆင္ေျပၾကပါေစ

website hack java code

အထင္မၾကီးလိုက္ပါနဲ႕ဦး ဗ်  

သယ္ရင္းေတြကို ေနာက္တဲ့codeေလးပါ

အရင္ဆံုး website တစ္ခုခုကိုဖြင့္လိုက္ပါ

ျပီးရင္ ဒီcode ေလးကို address bar မွာထည့္ျပီးENTERေခါက္လိုက္ရင္

အဲဒီဆိုဒ္ကို မိမိရ႕ဲ COMPUTER မွာ ထင္သလိုကလိလို႕ရျပီ

code က


javascript: document.body.contentEditable = 'true'; document.designMode = 'on'; void 0

OKေနာ္သယ္ရင္းတို႕


Thursday, September 20, 2012

Kaspersky2013Antivirus+90Days Licen

FREE Kaspersky Antivirus 2013 License Key or Activation Code Download Kasper မွ Kasper ပဲ ဆိုသူမ်ားအတြက္ 2013 ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ 

SOFTWARE ကိုေတာ့ဒီမွာေဒါင္းပါ........


90 Day licen က
 NUS4T-GKF2R-17SCB-4CKPN

ကဲ  ......သယ္ရင္းတို႕ အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ာ.....

Sql Injection Basic Tutorial for beginners 1

 1.  ဟက္လို႔ရနိုင္ေသာဆိုက္မ်ားအားရွာေဖြျခင္း
 2. columns ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာရွာေဖြျခင္း
 3. mysql version ကိုရေအာင္ရွာျခင္း
 4. Tables name ကိုရွာျခင္း
 5. Columns name ေတြကိုထပ္ရွာေဖြျခင္း
 6. Username & Password ကိုရွာေဖြျခင္း
၁.ဟက္လို႔ရနိုင္ေသာဆိုက္မ်ားအားရွာေဖြျခင္း
error ေတြျဖစ္ေနတဲ႔ web page ေတြက sql injection ကိုျဖစ္ေစပါတယ္ ဒီေတာ႔ error တက္ေနတဲ႔  web page ေတြကို
Google မွာ dork ေတြသံုးျပီးရွာနိုင္ပါတယ္ အမ်ားစုကေတာ႔ ဒါကို sql injection dork လို႔ေခၚပါတယ္
 inurl:index.php?id=
ကၽြန္ေတာ္ဥထားတဲ႔ sql dork ေလးေတြပါ

http://pastebin.com/1er8HNKT
Google ကိုဖြင္႔ ျပီးေတာ႔
inurl:index_en.php?id=
ဆိုျပီးရိုက္ျပီးရွာၾကည္႔လိုက္ပါ
ပံုမွာျပထားသလိုေတြ႔ပါလိမ္႔မယ္
1
အေပၚဆံုးက http://www.geotunis.org/index_en.php?id=7 ဆိုတဲ႔ link ကိုပဲ႔ေရြးလိုက္မယ္
ဒါက error မရွိတဲ႔ page ပါ
2
ဒီေတာ႔ sql injection ေလးထည္႔ၾကည္႔ရေအာင္ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္
http://www.geotunis.org/index_en.php?id=7'
3
အမွတ္စဥ္ ၁ ျပီးျပီ