Member ၀င္ရန္.............

Tuesday, May 21, 2013

ကဆုန္လၿပည့္ကဆုန္သည္ ျမန္မာျပကၡဒိန္၏ဒုတိယလ ျဖစ္သည္။ ကဆုန္လတြင္ ၃၀ ရက္ရွိသည္။ ရက္စုံေသာလ ျဖစ္သည္။ဒုတိယလျဖစ္သည့္ ကဆုန္ (ကုဆန္) လသည္ ခရစ္ျပကၡဒိန္တြင္ ဧၿပီလ-ေမလ အတြင္းျဖစ္သည္။ 'ကု' သည္ 'ေရ' ဟုအဓိပၸာယ္ရၿပီး 'ဆုန္' မွာ 'သြန္းေလာင္းျခင္း' အဓိပၸာယ္ ရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အလြန္ပူျပင္းသည့္ေႏြရာသီ၏ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ သစ္ပင္ႀကီးငယ္တို႔ကို ေရေလာင္းေပးရသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ပြင့္ေတာ္မူရာ ဗုဒၶဂါယာမွ ေဗာဓိေညာင္ပင္၏ မ်ိဳးပြားအပင္မ်ားကို ျမန္မာတို႔ေဆာင္ယူလာၾကၿပီး အထြတ္အျမတ္ စုိက္ပ်ိဳးထားကာ ထုိေဗာဓိေညာင္ပင္တို႔ကိုလည္း ေရသြန္းေလာင္းေလ့ရွိျပန္သည္။ကဆုန္လ၏ အထိမ္းအမွတ္ ပန္းမွာ စကားပန္း (Talauma Spongocarpa) ျဖစ္သည္။ကဆုန္လတြင္ ထင္ရွားေသာ ပြဲေတာ္မွာ ေညာင္ေရသြင္းပြဲ ျဖစ္သည္။
ကဆုန္လ၏ မွတ္သားဖြယ္ႀကီး ၁၆-ခ်က္။ ။

ကဆုန္လႏွင့္စပ္၍မွတ္သားဖြယ္အခ်က္မ်ားကား ၁၆-ခ်က္မွ်အက်ဥ္းေတြ႕၏။

(၁) အေလာင္းေတာ္ သုေမဓါသည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားထံ နိယတဗ်ာဒိတ္ခံယူေသာလ။

(၂) အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၴမင္းသား ဖြားျမင္ေတာ္မူေသာလ။

(၃) ေတာထြက္ေတာ္မူေသာ လ။ (နာနာဆႏၵပ်ိဳ႕)

(၄) သစၥာေလးပါးႏွင့္တကြ ဘုရားအျဖစ္ကို ရယူေသာ လ။

(၅) ပရိနိဗၺာန္ စံဝင္ေတာ္မူေသာ လ။

(၆) ေဗာဓိပင္ျမတ္ကို ေညာင္ေရဓါတ္သြန္းေလာင္းေသာ လ။

(၇) စံကားပန္းပြင့္ေသာ လ။

(၈) ဝိသာခါနကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္၍ ျပည့္ေသာ လ။

(၉) တံငါတာရာ ထြန္းေသာ လ။ သကၠဋ နကၡတၱဒီပနီအလို ဆင္တာရာထြန္းေသာ လ။

(၁ဝ) ေန႔နာရီ ၃၂၊ ညနာရီ ၂၈-ရွိ၍ ညတာတိုေသာ လ။

(၁၁) ရက္စံုသတ္ေသာ လ။

(၁၂) နဂါးဦးေခါင္း အေနာက္ ေျမာက္မွာ ဝမ္းျပင္ ေတာင္ခြင္ေက်ာသား ၿမီးကားအေရွ႕သို႔
ထားေသာ လ။

(၁၃) စေန ၾကာသပေတး ရက္ရာဇာ၊ ဗုဒၶဟူး ေသာၾကာ ျပႆဒါးျဖစ္ေသာ လ။

(၁၄) ႏွစ္ဖဝါးျဖင့္ မြန္းတည့္ေသာ လ။

(၁၅) ၿပိႆရာသီ မည္ေသာ လ။

(၁၆) ဖြားဘက္ေတာ္ ၇-ပါး ေမြးဖြားျဖစ္ေပၚေသာ လ။
ေညာင္ေရသြန္းပြဲ

 ေညာင္ေရသြန္းပြဲကိုကဆုန္ လျပည့္ေန႔ တြင္ က်င္းပႀကသည္။ကဆုန္လသည္ ေရမ်ားခန္းေျခာက္ကာ ေရအရွားပါးဆုံး “လ” တစ္လ ျဖစ္ေန ေသာေၾကာင့္ ေရွးလူတုိ႔သည္ ဘုရား အေလာင္းေတာ္ ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္ မူရာတြင္ မဟာ ေဗာဓိ ပင္မွ ကူးယူ စုိက္ပ်ဴိးခဲ့ေသာ မဟာေဗာဓိ ပင္ႀကီး ေရခန္းေျခာက္ မွဳ ၾကာင့္ ေသဆုံး မသြားေစရန္ ေရအျပတ္ လတ္ဆုံး ျဖစ္ေသာ ဤကဆုန္လတြင္ ေညာင္ေရသြန္းေလာင္း၍ ပူေဇာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဗုဒၶဘာသာအား သက္၀င္ယုံၾကည္ၾကေသာ လူမ်ဳိးတို႔သည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေညာင္ေရသြန္းပြဲေတာ္အား ရခုိင့္ ဗုဒၶဘာသာ ယာဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာတခုအျဖစ္ ကဆုန္လျပည့္ေန႔ ေရာက္တုိင္း ေဗာဓိပင္အား ေညာင္ေရသြန္းျခင္း၊ ပန္းနံ႔သာ ကပ္လွဴ ျခင္းမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။


ကဆုန္လ၌ ႀကဳံရေသာ - ဗုဒၶေန႔ ပြဲေတာ္ (ရေဝထြန္း)

ကဆုန္လ၌ ႀကဳံရေသာ - ဗုဒၶေန႔ ပြဲေတာ္
ဆု - ဖြား - ပြင့္ - စံ၊ ဤေလးတန္ မွတ္ရန္ ကဆုန္လ
(ရေဝထြန္း)

        သုေမဓာ ဘဝက ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရား ထံေတာ္၌ ဘုရားျဖစ္ရန္ နိယတ ဗ်ာဒိတ္ပန္းကို ဆြတ္လွမ္း ပန္ဆင္ေတာ္ မူခဲ့ျခင္း၊ ဖြားျမင္ေတာ္ မူျခင္း၊ ဤ ဘဒၵကမၻာ၌ သဗၺညဳတ အစစ္ ဘုရား အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္ နိဗၺဴၾကငွန္း စံျမန္းေတာ္ မူျခင္း အားျဖင့္ ဤ ကဆုန္ လျပည့္ေန႔သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ဗုဒၶျမတ္စြာႏွင့္ ေလးႀကိမ္း ေလးခါ ထူးျခားစြာ ႀကဳံႀကိဳက္ေတာ္ မူခဲ့သည္၊ ႀကဳံႀကိဳက္ေတာ္ မူသေရြ႕ ေလးေန႔စလုံး သည္ပင္ ဘုရား တစ္ဆူဆူ၏ အျဖစ္တြင္ စင္စစ္ အေရးအႀကီးဆုံး ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ႀကီး မ်ားခ်ည္း ျဖစ္ေနေပ၏၊ သို႔ႏွင့္ “ကဆုန္လျပည့္ - ဗုဒၶေန႔” ဟူေသာ စကားမွာ ဂုဏ္ႏွင့္ေလ်ာ္စြာ ျဖစ္ေပၚ၍ လာရေသာ စကားပင္ ျဖစ္ေလသည္။
        ဤ ထူးျမတ္ေသာ ကဆုန္လသည္ ရာသီအားျဖင့္ ၿဗိႆရာသီ ျဖစ္၏၊ ဝိသာခါ နကၡတ္ႏွင့္ စန္းယွဥ္၍ စကားဝါပန္းမ်ား ပြင့္လန္းေသာ အခ်ိန္ ျဖစ္သည္၊ ထို႔ျပင္ က - မွာ ေရ ကိုဆိုလို၍ ဆုန္ -မွာ ျပတ္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေႏြရာသီ၏ ဗဟိုက်ေသာ ဤ လခါသည္ ေရျပတ္ေသာ ကာလျဖစ္သည္၊ ဤလတြင္ ေရျပတ္သျဖင့္ သစ္ပင္ ပန္းပင္ တို႔မွာ အခ်ိဳ႕ၫိဳွးႏြမ္း ၾကသည္၊ အခ်ိဳ႕ ေသေၾက ၾကသည္၊ ထိုအခါ ဗုဒၶဘာသာ တို႔ ထုံးတမ္းစဥ္လာ အရ အထြတ္အျမတ္ ျဖစ္ေသာ ဘုရားပြင့္ရာ မဟာေဗာဓိ ဗုဒၶေဟ ေညာင္ပင္ကို ၫိဳွးႏြမ္းမည္ စိုး၍ ေရသြန္း လွဴဒါန္း ၾကရေလသည္၊ သို႔ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ ႏိုင္ငံတို႔၏ ၿမိဳ႕တိုင္း ရြာတိုင္း မွာပင္ ဤ ကဆုန္လ၏ လျပည့္ေန႔တြင္ ေညာင္ေရသြန္း ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲၾကျခင္းျဖင့္ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ကို သရုပ္ေဖာ္ၾကၿမဲ ပင္ျဖစ္သည္။
        “ ကဆုန္ၿပိႆ၊ ေကာင္းကင္ဝ၊ ထြန္းပဝိသာခါ၊ စကားပြင့္ဆဲ၊ ေညာင္ေရပြဲ၊ သြန္းၿမဲ အခ်ိန္ခါ” စသည္ျဖင့္ ေရွးစာဆိုေတာ္ တို႔သည္ ဤ-လကဆုန္၏ ရာသီတာရာ ပြင့္လန္းရာ ပန္းႏွင့္ဤ ေညာင္ေရသြန္း ပြဲေတာ္ကို စာျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ခဲ့ၾကေလ၏။
       “ သာစြေလ…ခါေႏြသဘင္၊ ႏွစ္သစ္ဝင္၍၊ ေကာင္းကင္ ေသာ္တာ၊ ဝိသာခါႏွင့္၊ ျပည့္လာ အညီ၊ ရာသီၿပိသာ၊ အလွႀကိဳင္ျမဴး၊ ကြန္႔ဖူးစကား၊ လိႈင္ပ်ံ႕ရွားသည္၊ မိုးသားက်ဴးစ၊ ကဆုန္လဝယ္၊ ေလာကထြတ္ထား၊ ဘုရားသခင္၊ ေရႊပလႅင္ထက္၊ ေရႊပင္ ေရာင္ေတာက္၊ ေညာင္ေတာ္ ေအာက္၌၊ ေပါက္သည္ကိုမူ၊ အေၾကာင္းယူ၍၊ မဥၨဴလွရာ၊ ပန္းတကာကို၊ ျမဴတာတေကာင္း၊ မသင္းေတာင္းဝယ္၊ သြန္းေလာင္း ေရျပည့္၊ ၿဖိဳးမွ်ထည့္လ်က္၊ ပတ္လွည့္ညာေၾက၊ သွ်င္ေတာ္ေမြကို၊ ရိုေသသဘင္၊ ပြဲႀကီးယင္၍၊ ၾကည္လင္သဒၶါ၊ ၿငိမ့္ေၾကာင္းရွာသည္၊ အခါေညာင္ေရ သြန္းတည့္ေလ - ပြင့္လင္းစည္သည္၊ ေရႊျပည္ေရႊဝ နန္းတည့္ေလ” ။
       အင္းဝေခာတ္ စာဆိုေတာ္ ဦးေအာင္ႀကီး၏ ေခတ္ျပ ေၾကးမုံလူးတား ကဗ်ာျဖစ္၏၊ ဦးေအာင္ႀကီးသည္ သကၠရာဇ္ ၁၀၇၆ - မွ ၁၀၉၅ - အတြင္း အင္းဝျပည္ တနဂၤေႏြမင္းေခၚ သီရိပဝရ မဟာဓမၼရာဇမင္း လက္ထက္ ထင္ရွားေသာ စာဆိုေတာ္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္၏၊ ထိုအခ်ိန္ အခါက ဤကဆုန္လတြင္ ေညာင္ေရ သဘင္ပြဲ အႀကီးအက်ယ္ ဆင္ႏြဲျမဲျဖစ္ရာ ယခုေခတ္ကဲ့သို႔ ကဆုန္လျပည့္ ေန႔တြင္ သာမဟုတ္၊ လျပည့္ေက်ာ္ (၈) ရက္ ေန႔၌ပါ ေညာင္ေရသြန္း ရေၾကာင္း ေလာကဗ်ဴဟာ အင္ရုံ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားေလသည္၊ ကဆုန္ လကြယ္ေန႔တြင္မူ - ေရခ်မ္းအိုး အလွဴေတာ္ဟူ၍ (ဇရပ္တန္ေဆာင္း ေက်ာင္းကန္ ဘုရားမ်ားသို႔ ေရခ်မ္းအိုးမ်ား ထမ္းရြက္၍ ပို႔လွဴျခင္း) သီးျခား အလွဴတစ္မ်ိဳး ရွိေသးေၾကာင္း ယင္းစာတမ္းတြင္ ဖတ္ရႈ႕ရေပသည္။
       ေညာင္ေရသြန္း ရာ၌ ကဆုန္လသည္ ေရျပတ္ေသာ လျဖစ္၍ ဘာသာေရး ထုံးတမ္းအရ ေဗာဓိေညာင္ေတာ္ ၫိဳွးႏြမ္းမည္စိုး၍ ေရသြန္းရျခင္း အစဥ္အလာ မွတ္သား ၾကေသာ္လည္း ထို ေလာကဗ်ဴဟာ အင္ရုံ စာတမ္းတြင္မူ ထူးျခားေသာ မွတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ေတြ႔ရ၏။
        ပတၱျမားေစတီ ေရသြန္းရာမွာ ရမည္းသင္း မင္းတရား လက္ထက္တြင္ ကဆုန္လ မိုးမရြာ၍ အိမ္မက္ရာတြင္ ပတၱျမားေစတီ ဘုရား ေညာင္ေရသြန္းကို စီရင္၍ သြန္းရာတြင္ အျပန္ကို မိုးသည္းစြာ ရြာသည္၊ သည္ႏွစ္ ကစ၍ ပတၱျမား ေစတီ ဘုရားေညာင္ေရကို သြန္းရသည္ (၎ က်မ္း ၃၀၀) ။
        ဤ မွတ္တမ္း အရဆိုေသာ္ ေညာင္ေရ သြန္းျခင္းေၾကာင့္ မိုးရြာေၾကာင္း၊ မိုးရြာရန္ အစဥ္အၿမဲ ေညာင္ေရ သြန္းရေၾကာင္း သိရ၏၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အထက္ပါ မွတ္တမ္း အရဆိုက ေညာင္ေရ သြန္းျခင္းသည္ ဘာသာေရး အတြက္သာ မဟုတ္၊ တိုင္းျပည္ ဝေျပာ သာယာေရးပါ အက်ဳံးဝင္ေၾကာင္း မွတ္သား သင့္ေပသည္။
        ေညာင္ေရ သြန္းျခင္း အျပင္ ဗုဒၶေန႔ သရုပ္ေဖာ္မႈ ကိစၥတစ္ရပ္ ရွိေပေသးသည္၊ ထိုကိစၥကား ဗုဒၶ ရုပ္ပြားေတာ္ မ်ားအား အေနကဇာ တင္ျခင္း ကိစၥ ေပတည္း။ အေနကဇာတင္ ဟူသည္မွာ ဗုဒၶ ရုပ္ပြားေတာ္ ဥဒိၵႆေစတီ စသည္အား အေနကဇာတိ သံသာရံ - စေသာ ပထမ ဗုဒၶဝစန ဂါထာေတာ္ တို႔ျဖင့္ ရြတ္ဆို ရင့္က်ဴး၍ အထူးတလည္ အမြန္းတင္ကာ ဗုဒၶါ ဘိေသက မဂၤလာ သဘင္ ဆင္ယင္ျခင္းပင္ ျဖစ္၏။
        ကဆုန္ လျပည့္ေနတြင္ လူတြင္ ထင္ရွား ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ကိုယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ဝမ္းေျမာက္ ယုိဖိတ္ ၾကည္ႏူးစိတ္ျဖင့္ မ်ိဳသိပ္၍ မထားဘဲ ဘဝမ်ားစြာက ခႏၶာအိမ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးလာခဲ့ေသာ တဏွာ လက္သမားႀကီးအား “သင့္ အေၾကာင္းကို ငါ သိရၿပီ၊ ငါ၏ ခႏၶာအိမ္ကို သင္ မျပဳလုပ္ ရေတာ့ၿပီ ” စသည္ျဖင့္ (စိတ္ေတာ္ျဖင့္) ရြတ္ဆို ေျပာၾကား ႀကဳံးဝါး က်ဴးရင့္ လိုက္ေသာ ဥဒါန္း ဂါထာေတာ္ႀကီး ပင္ျဖစ္၏၊ ထို႔ေနာက္ “ ယဒါ ဟေဝ ပါတု ဘဝႏၲိဓမၼာ ” စေသာ သုံးဂါထာကို ႏႈတ္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္၍ ေရွးဦးစြာ ရြတ္ဆိုေတာ္ မူခဲ့ျပန္၏။
        ထို ပထမ ဗုဒၶဝစန ဥဒါန္းဂါထာ မ်ားအျပင္ ပဋိလုံ၊ ပ႒ာန္းပစၥယုေဒၵသ ပါဠိေတာ္ တို႔ႏွင့္ ပုဗၺဏွ သုတၱန္မ်ားကို စုေပါင္း၍ အေနကဇာတင္ ပါဠိ အစဥ္ျပဳလုပ္ကာ ဥဒၵိႆ ေစတီတို႔အား ဤ အေနကဇာ တင္ျခင္း အစဥ္အလာ ျပဳခဲ့ ၾကေပသည္။ (အေနကဇာ တင္ျခင္းႏွင့္ စပ္၍ ၾကားျဖတ္ ေရးသား လိုသည္မွာ အခ်ိဳ႕က ဗုဒၶ ရုပ္ပြားေတာ္ မ်ားမွာ အေနကဇာ တင္မွသာ ဘုရားဟု အသိအမွတ္ ျပဳထိုက္သည္၊ အေနကဇာ မတင္ရေသးလွ်င္ ဘုရား မဟုတ္ေသးေၾကာင္း မွတ္ယူစြဲပိုက္ ထားၾကေလသည္၊ အမွန္မွာ အေနကဇာ တင္ျခင္း မတင္ျခင္း သည္ ဘုရား ကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ မည္သို႔မွ် မသက္ဆိုင္ေခ်၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ရုပ္ပုံေတာ္ ပီသလွ်င္ပင္ ဥဒၵိႆ ေစတီေတာ္ အေနျဖင့္ ပူေဇာ္ထိုက္ေနေပၿပီ၊ အေနကဇာ တင္ျခင္းမွာ အမႊန္းတင္ျခင္း သာျဖစ္၍ လုပ္သင့္ လုပ္ထိုက္ေသာ ေကာင္းမႈ ကိစၥရပ္ တစ္ခု ျဖစ္သည့္တိုင္ အေနကဇာ မတင္ဘဲလည္း ရုပ္ပြားေတာ္အား ကိုးကြယ္ ပူေဇာ္ ထိုက္သည္သာ ျဖစ္ေလသည္။
       ဤ အေနကဇာ တင္ျခင္း အစဥ္အလာသည္ သမိုင္းေၾကာင္း အရဆိုေသာ္ ၾကာျမင့္ လွေသးသည္ မဟုတ္ေခ်၊ ၉၂၁ - ခုႏွစ္တြင္ မင္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ ဘုရင့္ေနာင္ (ဟံသာဝတီ ဆင္ျဖဴရွင္) မင္းတရားႀကီးသည္ ၉၂၆ - ခုႏွစ္တြင္ ဇင္းမယ္ကို သိမ္းယူ အုပ္စိုးေတာ္ မူခဲ့သည္၊ ထိုသိမ္းယူစ အခ်ိန္က ဇင္းမယ္ မဟာေဒဝီအား ၿမိဳ႕စားအျဖစ္ ထားခဲ့ေသးေသာ္လည္း ၉၄၁ - ခုတြင္ သားေတာ္ ေနာ္ရထာေစာ အား ဇင္းမယ္ ကိုေပး၍ မင္းျပဳေစခဲ့သည္၊ ဇင္းမယ္ ဘုရင္ ေနာ္ရထာေစာ သည္ ဇင္းမယ္ကို မင္းျပဳရာ၌ ဗုဒၶသာသနာ ေတာ္ကိုပါ ျပဳစု တိုးတက္ေစခဲ့ရာ ဇင္းမယ္ ရိုးရာ ျဖစ္ေသာ ၿဂိဳလ္ႀကီးကိုးလုံး ပူေဇာ္ေသာ အေလ့အထကို သာသနာျပဳ ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ဘုရားကိုးဆူ ပူေဇာ္ေသာ အေလ့သို႔ ေျပာင္း၍ ေပးခဲ့သည္၊ ထို႔ျပင္ ဘုရား ကိုးဆူအား အမြန္းတင္ ရြတ္ဆိုရာ၌ အေနကဇာတိ သံသာရံ စေသာ ဂါထာမ်ားျဖင့္ အမႊန္းတင္၍ အေနကဇာတင္ အစီအစဥ္မ်ား ကိုပါ စီစဥ္ ခဲ့ေလသည္။
ထို အခါမွစ၍ ဘုရားကိုဆူ ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဘုရားအေနကဇာ တင္ျခင္း ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေကာင္းေသာ ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည့္အတိုင္း ဇင္းမယ္မွာ သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ သုိ႔ပင္ ေရာက္ရွိ ျပန္႔ႏွံ႔၍ လာခဲ့ေလသည္။
ဗုဒၶေန႔ႏွင့္ အေနကဇာတင္
        ဤ အေနကဇာတင္ ကိစၥမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဥဒၵိႆ ေစတီေတာ္ စတင္ ကိုးကြယ္ရာ၌သာ အျပဳ မ်ားၾကေသာ္လည္း အျခား ေထရဝါဒ ႏိုင္ငံတို႔၌ကား ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔၌ ေစတီေတာ္မ်ား ေရွ႕၌ ျဖစ္ေစ၊ ဗုဒၶေန႔ ဘဘင္ ဆင္ယင္ရာ ဌာနတိုင္း၌ ျဖစ္ေစ ရြတ္ဆို ပူေဇာ္ၾကၿမဲ ျဖစ္၏၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၌လည္း ဤ ကဆုန္လျပည့္ ဗုဒၶေန႔ က်င္းပရာ ေနရာတိုင္း၌ ဥဒိၵႆ ေစတီေတာ္မ်ားကို ေရွ႕ေရာက္ ပင့္ေဆာင္၍ ျဖစ္ေစ၊ ရည္မွန္း၍ ျဖစ္ေစ ရြတ္ဆို က်င္းပ သင့္ၾကေပသည္၊ လူပုဂိၢဳလ္မ်ား အေနျဖင့္ မရြတ္လိုကလည္း သံဃာေတာ္မ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ ဗုဒၶါ ဘိေသက ပြဲသဘင္မ်ား ဆင္ယင္ က်င္းပ သင့္ေပသတည္း။

ဥေယ်ာဇဥ္ေတးထပ္
*    ေဗသာခီ စန္းအယွဥ့္
နန္းပလႅင့္ ၿပိႆာ၊
ဆန္းအတင့္ ရိပ္သာမွာ၊
မိတ္ကလ်ာ ပန္ဖို႔။
ေရႊစကား သင္းခေရကို
အပ်င္းေျပ ခူးေကာက္ခ်ည္စို႔။
*    ေက်ာင္းေတာ္ ရိပ္ေလခ်ိဳသာမွာ၊
ေႏြခိုကာ ေျဖလို႔။
ေနညိဳမွာ ေမတို႔က၊
သေျပညိဳ႕ ကိုင္ေဆာင္၊
ေရသြန္းရန္ ေဖာ္အမ်ားေတြႏွင့္
ေပ်ာ္တပါး သြားၾကေရႊေညာင္။
*    ခံဗ်ာဒိတ္ပြင့္ မာရ္ ေအာင္ငယ္၊
တင္စံေခါင္ ၿမိဳက္ဘုံ ႂကြေလတဲ့၊
ႀကိဳက္ႀကဳံရ ထူးဘိမာသာ၊
ဦးရွိကာသာ။
ဥဒၵိႆ ပရေမဘဂဝါကို၊
အေနကဇာတင္ ရြတ္ပါစို႔ေလး။   ။

***********************************************************************
(ရေဝထြန္း)


၀ိသာခါ(ကဆုန္လ)ပြဲေတာ္
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕ ပြဲေတာ္မ်ားအနက္ ၀ိသာခါပြဲေတာ္ဟာ အထြတ္ဆံုး၊ အျမတ္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ၀ိသာခါဆိုတာ အိႏၵိယရဲ႕လ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေမလ၊ ျမန္မာလိုလအေနျဖင့္ ကဆုန္လျဖစ္ပါတယ္။ ကဆုန္လျပည့္ေနမွာပဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ ဖြားျမင္ေတာ္မူ၊ သဗၺညဳတေရႊဥာဏ္ေတာ္ရျပီး ဘုရားအျဖစ္ေရာက္ေတာ္မူ၊ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္ မူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
မတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့၊ အမ်ားအက်ိဳးကို ထမ္းရြက္ခဲ့တဲ့ဘ၀ဟာ အလြန္တရာ မွတ္သားထိုက္ပါတယ္။ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ (၆၂၃) ၀ိသာခါ(ကဆုန္လ)ရဲ႕ လျပည့္ေန႔မွာ  လုမၺနီအင္ၾကင္းေတာမွာ ဖြားျမင္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ခမည္းေတာ္ျဖစ္သူဟာ ကပိလ၀တ္ျပည္ရဲ႕ ဘုရင္သုေဒၶါဓနမင္းႀကီးျဖစ္ျပီး မယ္ေတာ္ကေတာ့ မိဖုရားေခါင္ႀကီး မယ္ေတာ္မာယာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားအေလာင္းေတာ္ဖြားျမင္ေတာ္မူခ်ိန္မွာ  အတိတ္ၾကီး နိမိတ္ၾကီးျဖစ္ေပၚလာျပီး မ်က္မျမင္မ်ား အလင္းရျခင္း၊ နားပင္းသူမ်ား အသံၾကားရျခင္း၊ ဆြံ႔အသူမ်ား စကားေျပာႏိုင္ျခင္း၊ ေကြးေကာက္သူမ်ား ျပန္ေကာင္းျခင္း၊ ေျခမသန္သူမ်ားသန္မာစြာေလွ်ာက္လမ္းႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘုရင္ၾကီးဟာ ပညာရွိအသိတရေသ့ၾကီးကို  ဘုရားအေလာင္းေတာ္ရဲ႕ လကၡဏာကိုဖတ္ခိုင္းဖို႔ ဖိတ္ၾကားလုိက္ပါတယ္။ အသိတ ရေသ့ၾကီးဟာ သားေတာ္ကိုေတြ႔ျမင္တာနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ ဦးစြာရႊင္ၾကည္တဲ့ႏွလံုးနဲ႔ ျပံဳးၿပီးေနာက္ မခ်ိတဲ့ႏွလံုးနဲ႔ ငိုေၾကြးျပန္ပါတယ္။ ထုိသေဘာကို ဘုရင္ၾကီးက ေမးျမန္းေသာအခါ ရေသ့ၾကီးက နိမိတ္လကၡဏာေတာ္ေတြအရ သားေတာ္ဟာ ဧကန္စင္စစ္ဘုရားျဖစ္ျပီး ေလာကၾကီးရဲ႕၀ဋ္ဒုကၡအေပါင္းကို လြတ္ေျမာက္ေစမွာပဲလို႔ ျမင္ရလို႔ ရႊင္ျပတဲ့ႏွလံုးႏွင့္ျပံဳးမိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိုေပမယ့္ သည္ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးဖြယ္ ရာမ်ားကို ၾကံဳဆံုခြင့္မရေတာ့ပဲ မိမိဘ၀နိဂံုးခ်ဳပ္ရမည္အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္မိတဲ့အတြက္ မ်က္ရည္က်ငိုေၾကြးမိေၾကာင္းရွင္းျပ ေလတယ္။
ရေသ့ၾကီးက သားေတာ္သည္ နိမိတ္ၾကီးေလးပါးျဖစ္ေသာ သူအို၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းကိုျမင္၍ ေလာကၾကီးကို စြန္႔ခြာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင္ၾကီးအား ေျပာၾကားေပသည္။ ဘုရင္ၾကီးသည္ သားေတာ္အား ဘုရားအျဖစ္သို႔ မေရာက္ေစလို။ ေလးကၽြန္းလံုးကိုပိုင္ေသာ စၾကာမင္းၾကီးအျဖစ္ကိုသာ ေတြ႔ျမင္လုိျပီး သားေတာ္အပါးတြင္ နိမိတ္ေလးပါး မကပ္ႏိုင္ေစရန္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ တစ္မိုင္ခန္႔စီအကြာ၌ အေစာင့္မ်ားခ်ထားေလသည္။  သိုေပမယ့္ အသက္ (၂၉) ႏွစ္ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါ အမွန္တရားလင္းေရာင္ျခည္ဟာ သမ္းလို႕လာပါတယ္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ နိမိတ္ၾကီးေလးပါးအား ေတြ႔ျမင္ျပီး  လူတုိ႔သည္ အဘယ္မည္ေသာ အရပ္ကလာ၍ ဘယ္အေရးေၾကာင့္အသက္ရွင္ေနရျပီး။ အဘယ္မည္ေသာ အရပ္ဆီသို႔ သြားၾကရကုန္သနည္းဆိုတဲ့ ေမခြန္းၾကီးသံုးရပ္နဲ႔ အေျဖကိုရွာဖို႔ သူ႔ဘ၀ကိုနစ္ျမဳပ္ေတာ့မယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။  လူတုိ႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္ အုိၾကသနည္းဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို ေမးေပမယ့္ဘယ္သူမွ မေျဖၾကားႏိုင္ပါဘူး။
ေနာက္ဆံုး စတုတၳေျမာက္နိမိတ္ၾကီးျဖစ္တဲ့ ရဟန္းေတာ္ကို ေတြ႔ျမင္ရတဲ့အခါ ရဟန္းေတာ္ရဲ႕ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းတဲ့ မ်က္ႏွာေတာ္ေၾကာင့္ အုိျခင္း၊ နာျခင္း၊ ေသျခင္းေဘးတို႔မွ လြတ္ကင္း ေစမည့္သေဘာကို ဖြင့္ျပသလို အေလာင္းေတာ္မင္းသား ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္ရဲ႕သြင္ျပင္ေၾကာင့္ စစ္မွန္တဲ့ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မူဟာ ျငိမ္းခ်မ္းမူနဲ႔ နားလည္မူ(ကိုယ္ခ်င္းစာမူ) တရားတို႔အေပၚမွာ မူတည္တယ္ဆိုတာ ျမင္ေယာင္လာပါေတာ့တယ္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္ သက္ေတာ္(၂၉)နွစ္အရြယ္မွာ နန္းစည္းစိမ္၊  ဇနီး၊ သားအပါအ၀င္ေလာကီစည္းစိမ္အားလံုးကို စႊန္႔လႊတ္ျပီး တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း အိႏၵိယျပည္ရဲ႕ေတာေတာင္ မ်ားအတြင္းမွာ အမွန္တရားကိုရွာေဖြဖို႔ထြက္လာ ပါေတာ့တယ္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ဒုကၠရစရိယ (၆)ႏွစ္ပတ္လံုးက်င့္ၾကံၿပီး ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ က်င့္ၾကံအားထုတ္မူေၾကာင့္ နာက်င္ကိုက္ခဲျခင္းနဲ႔ အစာအာဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မူဒဏ္မ်ားခံစားရျပီး၊ ေနာက္ဆံုးစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါေတာ့တယ္။ ခုလို ဒုကၠရစရိယာကို က်င့္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးမျပီးေၾကာင္း သေဘာေပါက္လာပါေတာ့တယ္။ သည္အခါမွာ အတူပါလာေသာ တပည့္သာ၀ကမ်ားက အစာ အာဟာရမ်ားကို အျပစ္ရွိသူနဲ႔မျခား စားေနပါျပီ ဆိုျပီး သူ႔အပါးက ေရွာင္ခြာသြားၾကပါတယ္။
တပည့္သာ၀ကမ်ားက စြန္႕ခြာၾက၊ ေရွ႕အလားအလာကလည္း မေရရာတဲ့ အေျခအေနမွာရွိေနပါတယ္။ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ အကိုင္းအခက္မ်ားျဖန္႕က်က္ေနတဲ့ ေဗာဓိပင္ရင္းမွာ ငါသည္ တရားမေတြ႕သမွ် ဤေနရာက မထေတာ့ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ထိုင္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာပဲ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ဟာ ဗုဒၶအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။  ၀ိသာခါ(ကဆုန္လ)ရဲ႕လျပည့္ေန႔ သက္ေတာ္ (၃၅)ႏွစ္အရြယ္မွာ ဘုရားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေတာ္မူပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ  (၄၅)ႏွစ္တာကာလပတ္လံုး လွည့္လည္ျပီး သတၱ၀ါအေပါင္းကို ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႔ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို ဓမၼလို႔ ေခၚတြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ စိတ္အလိုလိုက္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ကိုညႇဥ္းပန္းျခင္းဆိုတဲ့ အစြန္းႏွစ္ပါးကိုေရွာင္ရွားျပီး အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ကို ေဟာၾကားခဲ့တာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း(၂၅၀၀)ေက်ာ္နဲ႕မျခား ယေန႕တိုင္ေအာင္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္လွ်က္ တည္ရွိေနပါတယ္။  ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ သက္ေတာ္(၈၀)အေရာက္ ၀ိသာခါ(ကဆုန္လ)ရဲ႕ လျပည့္ေနမွာပဲ ပရိနိဗၺာန္စံ၀င္ေတာ္မူပါတယ္။
သည္သံုးရက္ေသာ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ၾကီးကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ၀ိသာခါ(ကဆုန္လ)ပြဲေတာ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေလာကရဲ႕ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းဟာ အသိဥာဏ္ကင္းမဲ့မူေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္။ အမွန္တရားကို ကိုယ္တိုင္သိျမင္မွလည္း ပညာဥာဏ္ကင္းမဲ့မူကို တိုက္ဖုိက္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ဗုဒၶ၀ါဒရဲ႕အေျခခံ ျဖစ္ပါတယ္။ အကုသိုလ္ႏွင့္မတရားမူမ်ားဟာ ပညာဥာဏ္ကင္းမဲ့မူက ေပါက္ဖြားလာတယ္လုိ႔ ရွင္ေတာ္ဘုရားက အၿမဲပဲဆံုးမေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။ အကယ္၍သာ လူသားမ်ားအေနနဲ႔ အရာရာကို ၾကည္လင္စြာျမင္ၾကမယ္ဆိုရင္ လူတိုင္းအမွန္တရားကို လုပ္မိၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္လူတိုင္းေကာင္းမြန္ေျဖာင့္မတ္ျပီး ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ျပည့္စံုစြာေနႏိုင္ၾကရေအာင္ဆိုရင္ အမွန္တရားျမင္ေရးဟာ ခၽြင္းျခက္မရွိ လိုအပ္ပါတယ္။
လူမ်ားဟာ ပညာဥာဏ္မဲ့တဲ့အခါ အကုသိုလ္မ်ားနဲ႔ ေလာကရဲ႕ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာမ်ားကို က်ဴးလြန္ခံစားၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သစၥာေလးပါးတရားရဲ႕ ပထမအခ်က္ဟာ ခံစားရမူ (ဒုကၡသစၥာ)ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာငါးပါး၏ခံစားမူ၊ စံစားမူမွန္သမွ်သည္ ဒုကၡသစၥာမည္ပါတယ္။
လူတို႔ဟာ မိမိမရႏိုင္တဲ့အရာကို လိုခ်င္တပ္မက္ေနၾကတဲ့အျဖစ္ေတြ၊ မိမိထမ္းရြက္ရမဲ့ တာ၀န္မ်ားကေရွာင္ကြင္းဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနၾကတဲ့အျဖစ္ေတြကို ေနစဥ္နဲ႕အမွ် ၾကံဳေတြ႔ရပါတယ္။  မ်ားေသာအားျဖင့္ စြဲလမ္းတပ္မက္မူမ်ားဟာ လူတို႔ကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာက လိုခ်င္တပ္မက္မူဟာ လူတို႔ရဲ႕အၾကီးမားဆံုးရန္သူျဖစ္တယ္လို႔ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ဘာအတြက္လဲဆိုရင္ လိုခ်င္တပ္မက္မူေၾကာင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သစၥာေလးပါးတရားရဲ႕ ဒုတိယအခ်က္ဟာ ခံစားမူရဲ႕ အေၾကာင္းတရား(သမုဒယသစၥာ) ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္းကိုျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းတရားသည္ သမုဒယသစၥာမည္၏။ လိုခ်င္တပ္မက္မူနဲ႔ မပ်က္မယြင္း ထိန္းသိမ္းလိုမူတို႔ဟာ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ေစျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ စြဲလမ္းတပ္မက္မူေၾကာင့္ သည္ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ေသာအခါ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။ တစ္ခုခုအေပၚ အထင္အျမင္ေသျခင္း(သို႔မဟုတ္) မလိုမုန္းထားျခင္းဟာ စိတ္မခ်မ္းေျမ့မူနဲ႔စရပါတယ္။
ျမတ္ဗုဒၶက အရာတစ္ခုခုကို ကိုယ္က်ိဳးရွာ လိုခ်င္တပ္မက္မူ(ေလာဘ)နဲ႔ အရယူတဲ့အခါမွာ မိမိရဲ႕ကိုယ္က်င့္သိကၡာမ်ားကို စႊန႔္လႊတ္လိုက္ရတဲ့အခါရွိတယ္။ သို႔ေပမယ့္ သည္အရာ၀တၱဳဟာ တစ္ခါတစ္ရံ အဖိုးတန္ခ်င္မွတန္ေပလိမ့္မယ္လို႔ ဆံုးမေတာ္မူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ လိုခ်င္တပ္မက္မူ(ေလာဘ)ဟာ အသိတရားရဲ႕တန္ဖိုးကို က်ဆင္းထိခိုက္ ေစပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သည္ကိုယ္က်ိဳးရွာ လိုခ်င္တပ္မက္မူ(ေလာဘ)ဟာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာထက္ ပိုင္ဆိုင္မူ၊ မူထက္ လူကို အဓိကထား ဦးစားေပးတတ္ၾကလို႔ပါပဲ။
သစၥာေလးပါးတရားရဲ႕ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ခံစားမူမွလြတ္ေျမာက္ေရး(နိေရာဓသစၥာ) ျဖစ္ပါတယ္။ ဆင္းရဲဒုကၡအေပါင္း၏ အၾကြင္းမရွိ ျပီးစီးခ်ဳပ္ျငိမ္းျခင္းသည္ နိေရာဓသစၥာမည္၏။ ကိုယ္က်ိဳးရွာ လိုခ်င္တပ္မက္မူ(ေလာဘ)ကို  ျငိမ္းသတ္ႏိုင္မွသာ ရရွိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။
သည္တရားနဲ႔ဆင္ျခင္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေသျခင္းတရားကို ေၾကာက္တတ္တဲ့သေဘာဟာ တြယ္တာမူ(သံေယာဇဥ္)ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အကယ္လုိ႔မ်ား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ဟာ သူရဲ႕ပို္င္ဆိုင္မူကို မတြယ္တာခဲ့ရင္ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ ဆံုးရွံဳးျခင္းဆိုတာ သူ႔ကို တုန္လွုပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တြယ္တာေနသမွ်ေတာ့ ေပ်ာက္ပ်က္ဆံုးရွံဳးမူရွိရင္ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ၾကရမွာပါ။ သည္လိုပူေဆြးျပီး ငိုေၾကြးေနသမွ် သူ႕မွာ ပညာဥာဏ္အလင္း ဆိတ္သုဥ္းေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ရဲ႕ အလယ္အလတ္လမ္းနဲ႔အညီ တက္လွမ္းႏုိင္ေအာင္ မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႔လိုပါတယ္။ မဂၢင္ရွစ္ပါးတရားေတြကေတာ့
(၁) သမၼာဒိဠိ- သစၥာေလးပါးတရားကို  ေကာင္းစြာျမင္ျခင္း၊
(၂) သမၼာသကၤပၸ- ေကာင္းေသာအၾကံကိုၾကံျခင္း၊
(၃) သမၼာ၀ါစာ- ေကာင္းေသာစကားကုိဆိုျခင္း၊
(၄) သမၼာကမၼႏၲ- ေကာင္းေသာအမူကိုျပဳျခင္း၊
(၅) သမၼာအာဇီ၀- ေကာင္းစြာအသက္ေမြးျခင္း၊
(၆)သမၼာ၀ါယမ- ေကာင္းစြာလံု႔လစိုက္ျခင္း၊
(၇)သမၼာသတိ- ေကာင္းစြာေအာက္ေမ့ျခင္း၊
(၈)သမၼာသမာဓိ- ေကာင္းစြာသမာဓိထူေထာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာၾကားေသာတရားမ်ားကို အေျခခံျပီး ထူးျခားျမင့္ျမတ္တဲ့  အဆံုးစြန္တရားေလးပါးကေတာ့ စိတ္၊ ေစတသိက္၊ ရုပ္၊ နိဗၺာန္တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဗုဒၶ၀ါဒဟာ သမိုင္းနဲ႔စာေပရူေထာင့္သက္သက္ကၾကည့္ျပီး ေလ့လာအပ္တဲ့ ဘာသာရပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ေလ့လာမွတ္သားျပီး ေန႔စဥ္ဘ၀မွာ လိုက္နာက်င့္သံုးၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္လိုလက္ေတြ႔မက်င့္သံုးပဲနဲ႕ေတာ့ အမွန္တရားကိုသိရွိသေဘာေပါက္ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားၾက၊ က်င့္ၾကံအားထုတ္ၾက၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္က်င့္ၾကံအားထုတ္ျခင္းဟာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဗုဒၶရဲ႕အဆံုးအမနဲ႔ လမ္းညႊန္တရားမ်ားဟာ ယခုအခ်ိန္ထက္ပိုျပီး လိုအပ္တာမရွိေတာ့ပါဘူး။ ပညာဥာဏ္အလင္းရမွလည္း ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့မူ ရၾကမွာျဖစ္သလို ထြက္ေပၚလာမဲ့ ရလဒ္ဟာလည္း လူတိုင္းရဲ႕အဓိကဆႏၵ၊ မွန္ကန္တဲ့သဘာ၀ျဖစ္ေၾကာင္းပါ။
ဓမၼမိတ္ေဆြအေပါင္းက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ
ကိုညီ
မွတ္ခ်က္။ ဆရာေတာ္အရွင္ေသဠိလ၏ ဗုဒၶတရားအဆီအႏွစ္မ်ားစာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားပါသည္။ကဆုန္လ
ခါလည္လုလု၊ ရတုသစ္သစ္
သရစ္ေပၚေပၚ၊ သာေပ်ာ္ရႊန္းရႊန္း
ကိန္းခန္းသင့္ေမာ၊ ရြက္ရင့္ေလွ်ာ၍
ရြက္ေၾကာႏုလွန္၊ ရြက္သစ္ျပန္တည့္
ပန္းမန္ငံုကင္း၊ သုတ္ေလညင္းႏွင့္
ေျမသင္းနံ႔နံ႔၊ တပ်ံ.ပ်ဴးပ်ဴး
မင္းလြင္ျမဴးလ်က္၊ တန္ခူးလည္းကုန္
လကဆုန္သည္
ပဇၨဳန္ရိုက္ျမည္ ခ်ဳန္းခ်ဳန္းတည္း။

ရွင္အဂၢသမာဓိ

Reactions:

0 comments:

Post a Comment